Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zabawy i Ćwiczenia i metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Elementy integracji sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka.

Stymulacja dotykowa i usprawnianiem obrębie kończyn górnych.

USPRAWNIANIE MOTORYKI MAŁEJ - KSZTAŁTOWANIE KOORDYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ.

Ćwiczenie 8

Ćwiczenia percepcji wzrokowej

STYMULACJA PERCEPCJI WZROKOWEJ – KONTROLI WZROKOWEJ

Propozycja zabaw światłem i ciemnością.

STYMULACJA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ i SŁUCHOWO -RUCHOWEJ.

Stymulacja dźwiękami – wrażliwość na bodźce słuchowe.

Relaksacja przy muzyce - odgłosy przyrody.

STYMULACJA DOTYKOWA - ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI RĄK.

3. Ćwiczenia rozwijające schemat własnego ciała oraz wspomagające integracje sensoryczną.

2. Integracja Sensoryczna - zabawy i ćwiczenia rozwijające wrażliwość, uwagę i pamięć słuchową.

1. Stymulacja wielozmysłowa – zabawy inspirowane wiosną.

 


Programy aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja - program 1

Programy aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja - program 2

Programy aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja - program specjalny

Programy aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja - program wprowadzający

Programy aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja - program 3

Masaż logopedyczny według dr Elżbiety Stecko

Zabawy paluszkowe i stymulujące zmysły

Ćwiczenia napięcia mięśniowego

Ćwiczenie 9

WIERSZYKI NA DZIECIĘCE MASAŻYKI

Ćwiczenie 11

Ćwiczenie 12

Ćwiczenie 13

Zabawy przy muzyce

Ćwiczenie 15

Ćwiczenie 16

Metoda Porannego Kręgu – Wiosna

Stymulacja polisensoryczna zmysłu dotyku, słuchu i wzroku.

Odgłosy natury, śpiew ptaków - muzyka relaksacyjna.

Bajki do słuchania dla dzieci - słuchowisko

Ćwiczenia motoryki dużej wyrabianie orientacji w schemacie ciała

Ćwiczenia percepcji wzrokowej

Ćwiczenia percepcji słuchowej

Stymulacja czuciowa twarzy

STYMULACJA DOTYKOWA - ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI RĄK

Usprawniania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z głęboką

Ulubione zapachy – zabawy sensoryczne

Wrażliwość na bodźce słuchowe

Zabawa dźwiękami

Zdobywanie doświadczeń zmysłowo-ruchowych, ćwiczenia orientacji w schemacie ciała

Ćwiczenie naprzemienności i wskazywania palcem

Ćwiczenia motoryki dużej, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała

Zabawy z muzyką

Masaż metodą Shantala

Muzyka Relaksacyjna

„W naszym ogródeczku” – zabawy inspirowane wiosną.

Z Bajki do słuchania

Ćwiczenia stymulacyjne

Zabawy i ćwiczenia rozwijające wrażliwość, uwagę i pamięć słuchową

Kojące dźwięki natury: Jak zrobić zaklinacz deszczu?

 Doskonalenie percepcji wzrokowej dziecka

Ćwiczenia motoryki małej z uwzględnieniem koordynacji wzrokowo ruchowej

W „Porannym kręgu” stymulacja polisensoryczna –WIOSNA.

Pomoce do przyjmowania różnych pozycji

Propozycje ćwiczeń motoryki małej i dużej oraz orientacji w schemacie własnego ciała

Poznaję świat przez zmysły – rozwijanie percepcji dotykowej, słuchowej i wzrokowej

Stymulacja twarzy

Przykładowa muzyka wspierająca treningi relaksacyjne

Zabawy stymulujące zmysł równowagi

Zabawy stymulujące zmysł dotyku

Propozycje ćwiczeń stymulujących rozwój procesów poznawczych w tym percepcję słuchową, smakową i węchową.

Propozycje ćwiczeń w zakresie motoryki dużej i małej, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała.

Ćwiczenie naprzemienności

Zabawy stymulujące zmysł wzroku

Zabawy stymulujące zmysł smaku

NADWRAŻLIWOŚĆ ORALNA

Rozwój zmysłów u dziecka – jak wspierać

Ćwiczenia stymulacyjne - przedsionek i czucie głębokie

Propozycje zabaw stymulujących zmysł dotyku

Propozycje ćwiczeń motoryki małej

ZABAWY STYMULUJĄCE ZMYSŁ POWONIENIA

Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

Zabawy sensoryczne z piaskiem kinetycznym

ZABAWY STYMULUJĄCE ZMYSŁY

Zabawy paluszkowe

Ćwiczenia praksji ( planowych ruchów) ręki.

Muzyka relaksacyjna

Doskonalenie percepcji słuchowej.

Ćwiczenia i zabawy  metodą Ruchu Rozwijającego.

Ćwiczenia płynności i koordynacji ruchów.

Techniki masażu rąk -  instruktaż, ćwiczenia usprawniające małą motorykę.

Stymulacja wnętrza jamy ustnej.

Propozycje ćwiczeń i zabaw w zakresie stymulacji sfery niewerbalnej.

Zabawy usprawniające rozwój dłoni i motoryki małej.

Zmysł dotyku i równowagi poprzez zabawę

Zabawy stymulujące zmysł równowagi i zmysł wzroku

Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

Stymulacja twarzy.

Zabawy sensoryczne – stymulacja zmysłu dotyku.

Zabawy i eksperymenty z wodą.

Ćwiczenia stymulacyjne – stóp.

Stymulacja wielozmyłowa dziecka.

Materiały sypkie – zabawy wzrokowe i koordynacja ręka-oko.

Masaż usprawniający narządy artykulacyjne. 

Motoryka mała – ćwiczenia wzmacniające palców i rąk

Ćwiczenie usprawniające motorykę małą i koordynację wzrokowo -ruchową poprzez zabawę.

Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

Wierszyki masażyki - stymulacja poprzez dotyk

Stymulacja czucia głębokiego

Stymulacja głowy i twarzy

 

Ćwiczenia rozwijające schemat  własnego ciała.

Propozycje ćwiczeń do usprawniania języka i warg.

Stymulacja węchowa i dotykowa

Propozycje ćwiczeń i zabaw wspomagających rozwój dziecka

Propozycje zabaw sensoryczno - motorycznych

 

Ćwiczenia percepcji wzrokowej.

Ćwiczenia ruchów naprzemiennych koordynujących półkule mózgowe.

Stymulacja kolorem czerwonym połączona z aktywizacją smakowo – węchową.

Zabawy stymulujące zmysł słuchu i smaku.

Ćwiczenia słuchu i motoryki w postępowaniu logopedycznym.

 

Stymulacja sensomotoryczna.

Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i ogólną koordynację ruchową.

Zabawy ruchowe - sensomotoryka w domu .

Stymulacja czucia głębokiego.

 

Integrowanie wrażeń zmysłowych poprzez wielozmysłową stymulacje.

Zabawy stymulujące zmysł węchu.

Stymulacja czucia własnego ciała.

 Ćwiczenia wspomagające integracje sensoryczną.

Ćwiczenia oralne – INTEGRACJA SENSORYCZNA.

 

Propozycje ćwiczeń do kształtujących motorykę małą i sprawność manualną „Moje wspaniałe dłonie”.

Stymulacja dłoni.

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę.

 

 

Usprawnianie i stymulacja dotykowa w obrębie kończyn górnych materiałami sensorycznymi.

Stymulacja dotykowa.

Ćwiczenia stymulacyjne twarzy.

Pobudzanie rozwoju emocjonalno-społecznego poprzez wielozmysłową stymulacji

Poranny Krąg - wiosna, wskazówki do zajęć.

 

Stymulacja czucia głębokiego i małej motoryki.

Równowaga – zestaw ćwiczeń.

Propozycje do ćwiczeń w zakresie usprawniania dużej i małej motoryki.

  

Metody usprawniania wielozmysłowego.

Zabawy stymulujące czucie głębokie.

Zabawy – SIŁOWANKI.

Ćwiczenie 124

 

Stymulacja głowy

Ćwiczenia motoryki dużej, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała

Ćwiczenia komunikacyjne

ĆWICZENIA BIERNE- MASAŻE

Ćwiczenia percepcji słuchowej:

Ćwiczenia usprawniające precyzję ruchów rąk i koordynację wzrokowo – ruchową dziecka

Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język i wargi

  

Doskonalenie umiejętności manipulacyjnych

USPRAWNIANIE MOTORYKI MAŁEJ – ZABAWY MANIPULACYJNE

Elementy integracji sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka.

Stymulacja dłoni.

Zabawy ruchowe dla dzieci.
Stymulacja polisensoryczna w letnim „Porannym kręgu”

Motoryka mała, ćwiczenia manualne

STYMULACJA CZUCIA POWIERZCHNIOWEGO – UKŁADU DOTYKOWEGO

 

 

Laboratoria przyszłości

JAKOŚĆ POWIETRZA

Licznik odwiedzin

9356327
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
W zeszłym miesiącu
Wszystkie dni
8863
2654
19798
9293054
38856
230995
9356327

Your IP: 18.205.26.39
2023-12-08 22:04

Kalendarz

December 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ALEX